Skule_ill

Skuleruta 2020/2021

Grunnskulen i Etne

    Elevdagar

August

Planlegging for lærarane 11. og 12. august 

Torsdag 13. august - skulestart for elevane 

13

September

Onsdag 16. september - elevfri (pl.l.dag for lærarane) 21

Oktober

Haustferie, veke 41 (5. - 9. oktober)

17

November

Fredag 13. november - elevfri - kursdag for lærarane/FOS

20

Desember

Siste skuledag før jul tysdag 22. desember 16
Januar

Første skuledag for elevane etter nyttår, måndag 4. januar
Fredag 29. januar elevfri - kursdag for lærarane (FOS)

19

Februar

  20
Mars

Vinterferie veke 9, 1. - 5. mars

15
Påskeferie 29. - 31. mars

April

Påskeferie 1. - 5. april 19
Mai

Torsdag 13. mai, helgetorsdag - fridag
Fredag 14. mai - fridag
Måndag 17. mai, grunnlovsdag - fridag
Måndag 24. mai, 2. pinsedag - fridag

17
Juni

Siste dag for elevane før ferien torsdag 17. juni

13
Sum dagar   190
 


Planleggingsdagar:
11.-12. august - kommunale planleggingsdagar
16. september - kommunal planleggingsdag
13. november - FOS kursdag 
29. januar - FOS kursdag
18. juni - Kommunal planleggingsdag

Tips ein ven  Skriv ut