Skulestart

Skulestart skuleåret 2015/2016 i grunnskulane i Etne

Alle skulane:

Oppstart for 1.-10. klasse måndag 17. august

 

Enge skule:

Frammøte kl. 09.00

SFO frå og med 17. august kl. 07.00

 

Skånevik skule:

Frammøte kl. 08.30

SFO frå og med 17. august kl. 07.30

 

Kulturskulen:

Oppstart veke 35. Nærare informasjon blir sendt til kvar einskild elev.

Tips ein ven  Skriv ut