Radikal_bilde

Brosjyre til førebygging

I samarbeid med politiet har kommunane Etne og Vindafjord utarbeidd ein felles handlingsplan om korleis ein kan oppdage, førebygge, møte og følgje opp radikalisering og valdeleg ekstremisme.

SLT- Koordinator i Etne og Vindafjord

Liv Ellen Ebne, Tlf: 917 79 235, e- post: liv.ellen.ebne@etne.kommune.no