arbeidere_tak_620

Slutt på lokal godkjenning

Lokal godkjenning for ansvarsrett vert avslutta 1. januar 2016. Frå nyttår skal foretaka i staden sende ein erklæring til kommunen om at dei påtar seg ansvar i byggesaka. Samtidig skal den sentrale godkjenningsordninga styrkjast.

Endringa betyr at kommunane ikkje lenger skal saksbehandle søknader om ansvarsrett i byggesaker. Erklæringane frå foretaka skal heretter bare arkiverast hos kommunen. Kommunane blir oppfordra til å føre tilsyn med at kvalifikasjonskrava for ansvarsrett er oppfylt.

Les meir her.

Tips ein ven  Skriv ut