Du er her: Heim Tenester A-Å

Smiso-senter for incest og seksuelle overgrep

Oppdatert: 16.08.2018 15:51
Generelt
Omtale

Du kan ta direkte kontakt med eit incestsenter. Dei tilsette har teieplikt og tilbodet er gratis. Incestsenteret gjev tilbod til vaksne og ungdommar som har vore utsette for incest og seksuelle overgrep som born. Også føresette og eventuelle partnarar kan vende seg til incestsenteret. Incestsenteret driv òg førebyggjande arbeid gjennom undervisning og informasjonsarbeid.

Tilbodet til incestsenteret omfattar m.a.:

  • Einesamtalar
  • Trening i å byggje relasjonar til andre menneske
  • Sjølvhjelpsgrupper der ein arbeider seg gjennom kjensler saman med andre. Brukarane hjelper kvarandre i prosessane - både med å kome ut av fastlåste mønster og å ta ansvar for eige liv 

SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland er et senter for ungdom, menn og kvinner som har opplevd seksuelle overgrep. Senteret har også tilbud til pårørende.
SMISO Hordaland tilbyr hjelp til selvhjelp og gir råd og veiledning i en bearbeidingsprosess. Senteret er et lavterskeltilbud og det trengs ingen henvisning, men for å benytte senterets ulike tilbud vil alle starte med en eller flere samtaler med en faglig veileder.

SMISO Hordaland er en privat stiftelse som drives med offentlige midler og gir tilbud til alle kommuner i Hordaland. 

Senteret er lokalisert i Bergen med en filial på Leirvik, Stord.

Tilbudene er gratis.

Ansatte og brukere har taushetsplikt.

Du kan være anonym ved kontakt med senteret

http://smiso-hordaland.no

Målgruppe
  • Personar som har vore utsette for incest og seksuelle overgrep
  • Foreldre og pårørande til born som utsetjast for overgrep
Samarbeidspartnarar

Det blir gjeve statleg og kommunalt tilskott til drift av incestsenteret. Incestsenter er ikkje ein del av den ordinære verksemda i kommunen, men det er kommunen som søkjer om statstilskott og godkjenner budsjettet til incestsenteret.

Regelverk

Denne tenesta er ikkje lovpålagd.


Praktiske opplysninger
Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Helse
Leder:Hilde Høyland
Kontaktpersonar
Hilde Selland (Kommunalsjef Helse og Omsorg)
Telefon: 53 75 81 21
Mobil:
Telefaks: 53 75 80 01
Epost: hilde.selland@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2018-08-16 15:51