Vox

Søk om forprosjektmidler til kurs på arbeidsplassen

Hjelp bedrifter i ditt lokalmiljø til å få støtte til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data.

 

Vox lyser ut 500 000 kroner til opplæringstilbydere i Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Hjelp bedrifter i ditt lokalmiljø til å få støtte til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data.
 
Søknadsfristen er 7. mai.
 
 
I hovedtildelingen i BKA 2014 vil vi prioritere søknader som er forberedt gjennom et forprosjekt, hvis andre forhold ved søknadene er like.
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
Tom Sigurd Sørhus
avdelingsdirektør
avdeling for tilskuddsforvaltning
 
Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
 
23 38 13 00
PB 236 Sentrum
0103 Oslo
 
Tips ein ven  Skriv ut