Drenering_tilskot

Søk om tilskot til drenering av jordbruksjord 2015

Etne kommune har fått tildelt 71000 kroner i tilskott til drenering av jordbruksjord i 2015.  Ta kontakt med rådgjevar Reidar Rødne, tlf .53758261 for meir informasjon.

Sjå lenke:  http://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Landbruk-og-mat/Tilskot-innan-jordbruk-og-skogbruk/Send-soknad-til-kommunen/

 

Tips ein ven  Skriv ut