RMP

Søk regionalt miljøtilskot 2017

Landbruk: Tilskot til regionale miljøtiltak (RMP) i Hordaland; frist 20. september

Meir informasjon på heimesida til Fylkesmannen i Hordaland;

https://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Regionalt-miljoprogram/Sok-regionalt-miljoprogram-2017/

Avlingssvikt; sjå heimesida til Landbruksdirektoratet, søknadsfrist 31. oktober i skadeåret!

Rettleiingshefte

Om klimabetinga skader - Landbruksdirektoratet

Tips ein ven  Skriv ut