Framside miljøtiltak

Søk regionalt miljøtilskot

Regionalt miljøprogram har ordningar som skal bidra til å halde kulturlandskapet i hevd og at jordbruket i fylket vert drive på ein miljømessig forsvarleg måte. 

Søk på regionalt miljøtilskot for 2016!

Søknadsmateriellet er no klart, og det er høve til å søkja frå 1.august.

Les meir hos Fylkesmannen i Hordaland.

Tips ein ven  Skriv ut