Annonse kommunedirektør

Søkjer kommunedirektør

Vi søkjer ein trygg, tydeleg og samlande leiar med evne til å tenka heilskapleg og strategisk. 

Etne er ein veldriven kommune med godt økonomisk handlingsrom og engasjerte innbyggarar. Den nye kommunedirektøren vil ha ei pådrivarrolle for å vidareutvikla organisasjonen og gjera kommunen enno meir attraktiv for næringsliv og innbyggjarar.

Du må kjenna deg igjen i våre verdiar: trygg, raus og engasjert.

Du må evne å byggja tillit, og få til god samhandling med politisk leiing og tilsette/tillitsvalde i kommunen. Vidare blir evne til å skapa gode relasjonar og samspel med næringsliv og andre eksterne aktørar viktig for å lukkast i stillinga.

Fullstendig utlysing finn du her.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut