Settefiskanlegg_Fjæra

Søkjer om 7,5 millionar setjefisk

Marine Harvest Norway AS søkjer om etablering av nytt Fjæra setjefiskanlegg med ei ramme på 7,5 millionar setjefisk på lokalitet Fjæra i Etne kommune. Høyring.

Marine Harvest Norway AS søkjer om etablering av nytt Fjæra setjefiskanlegg med ei ramme på 7,5 millionar setjefisk etter akvakulturlova på lokaliteten Fjæra i Etne kommune. Produksjonen vil føregå med bruk av ferskvatn og sjøvatn i eit nytt og moderne resirkuleringsanlegg med høg vekt på rømmingssikring og reinsing av alt utslepp. Som grunnlag for søknaden føreligg det allereie ein godkjent reguleringsplan for plasseringa av anlegget og NVE konsesjon for uttak av vatn til anlegget.

 

Søknaden med dokumentasjon er utlagt til offentleg gjennomsyn på Etne tinghus og på Åkrafjordtunet i perioden 7.11 – 5.12. 2013.

Eventuelle merknader til tiltaket kan sendast per post til Etne kommune v/Erik Kvalheim, postboks 54, 5591 Etne eller via e-post til post@etne.kommune.nohøyringsfrist 5.12.2013.

 

For ytterlegare spørsmål - ta kontakt med Erik Kvalheim på telefon 53 75 82 21

 

Sjå vedlegga her:

1792 KU Marine forhold i Fjæra.pdf

1793 Settefiskanlegg Fjæra.pdf

2000 kartvedlegg med anlegget.pdf

5000 kartvedlegg med anlegget.pdf

50000 kartvedlegg.pdf

6700 kartvedlegg ferskvannsinntak.pdf

Oversendingsbrev og søknadsskjema fylkeskommunen.pdf

Tips ein ven  Skriv ut