Illustrasjon1

Søknad om arealendring av akvakulturanlegg – Rafdal

Frist for innspel er 1. juli 2019

Illustrasjon2.jpg

Mowi Norway AS søkjer om løyve jf. akvakulturlova om arealendring, for lokalitet 10149 Rafdal. 

Eksisterande anlegg skal utvidast med to bur frå 8 til 10 stk. 24 x 24 meter (innvendig mål pr. bur). Det vert ingen endring i produksjonsvolum.
Konsesjonsbehandlinga blir føreteke av Hordaland Fylkeskommune, Næringsavdelinga. Kommunen er uttaleinstans etter plan- og bygningslova, til konsesjonssaka.

 

Ev. merknadar eller innspel til søknaden skal sendast skriftleg til post@etne.kommune.no, innan 1. juli 2019. 

Spørsmål kan rettast til Mowi Norway AS ved Øystein Kårstad, tlf. 959 61 860 eller til Etne kommune, Utviking, tlf. 53 75 82 21.

 

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om anleggsendring ved lokalitet Rafdal (L)(124952).pdf

Mowi Norway AS - Søknad om endra anleggskonfigurasjon på lokalitet Rafdal (L)(124954).pdf

Fiskehelseplan (L)(124942).pdf

Kartpakke (L)(124943).pdf

Miljøvurdering (L)(124944).pdf

Miljøovervaking (L)(124945).pdf

Oversikt IK (L)(124946).pdf

Prosedyre tilsynsbesøk (L)(124947).pdf

Søknadsbrev (L)(124948).pdf

Søknadsskjem nytt (L)(124949).pdf

Beredskaplaner Mowi (L)(124950).pdf

Beredskapsplan for fiskevelferd fisksykdom og massedød (L)(124951).pdf

VArslingsliste (L)(124953).pdf

Tips ein ven  Skriv ut