Skule_ill

Søknadsfrist SFO

Frist for å søkje om plass i SFO er 1. mai 2019

Info om ny søknadsportal finn du her!

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut