Baby_sover

Søvngruppe

Etne helsestasjon og Vindafjord helsestasjon tilbyr søvngruppe til deg som har små barn som strevar med søvnen.

Gruppesamlingane blir på Rådhuset i Ølen torsdagar, og er for barn mellom 6 månader til skulestart.
For å lykkast må de som foreldre møte opp på to gruppesamlingar.
Påmelding via helsesjukepleiar på helsestasjonen.

Med helsing
Synnøve Lovra Viskjer, tlf 480 38 334 og Snefrid Trondsen, tlf. 488 90 928

Etne helsestasjon: tlf.nr 53 75 81 08
Vindafjord helsestasjon: tlf.nr 53 65 55 60

Tips ein ven  Skriv ut