Sparepakkar - rapportar frå arbeidsgruppene

Rapportane frå arbeidsgruppene er no klar. Frist for uttale/innspel er 15.april.

Administrasjon:
Rapport PDF document ODT document
Vedlegg PDF document ODT document

 

Oppvekst:
Rapport PDF document ODT document
Vedlegg 1 PDF document ODT document
Vedlegg 2 PDF document ODT document
Vedlegg 3 PDF document ODT document

Pleie og omsorg:
Rapport PDF document ODT document
Vedlegg PDF document ODT document

Kyrkje og kultur:
Rapport PDF document ODT document

Tips ein ven  Skriv ut