Bilde

Spørjeundersøking Etnesjøen

Etnesjøen2020 spørreundersøking

Litt om undersøkinga:
Undersøkinga vert gjort i samanheng med Lars Røstad si masteroppgave i landskapsarkitektur ved NMBU, kor temaet er tettstadutvikling og Etnesjøen. Undersøkinga og masteroppgåva inngår i prosjektet Etnesjøen 2020. Alle svara i undersøkinga vil bli handsama anonymt og materialet vil danna ein del av grunnlaget for det vidare arbeidet med masteroppgåva. Undersøkinga har spørsmål for avkryssing samt eit kommentarfelt og tar ca. 3 minuttar å svara på.
På førehand takk for hjelpa!

 

FILL OUT FORM

 
Tips ein ven  Skriv ut