Søkje om startlån?

Startlån kan vere ein mogeleg inngang til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får vanleg bustadlån eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin. Har du låg inntekt kan startlånet kombinerast med tilskot eller bustønad.

Les meir på husbanken.no/startlaan/ Kan eg få startlån og tilskot?

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut