Startlån

Startlån

Personer som ikkje klarer å betala på eit startlån som er stort nok til å finansiere ein eigna bustad, kan få tilskot til etablering. 

Det kan og gjevast tilskot til tilpassing av bustad for å gjera den eigna slik at du kan fortsetja å bu i den, sjølv om du har nedsett funksjonsevne. Tilpassinga må vera hensiktsmessig og behovet for tilskot vert vurdert ut frå husstanden sin økonomiske situasjon på sikt.

Startlån skal bidra til at husstandar med langvarige bustadfinansieringsproblem kan skaffa seg en eigna bustad og behalda den.

Les gjerne meir om ordningane på www.husbanken.no

Du kan  registrere og sende søknaden elektronisk. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Tips ein ven  Skriv ut