Stenging av vatnet på Kambe

På grunn av arbeid på leidningsnettet vert vatnet avstengt frå natt til onsdag, 25.11. kl 0100 til ca kl 0300. Det må påreknast misfarga vatn etter arbeidet.

Tips ein ven  Skriv ut