Pårørande

Støtte og informasjon til pårørande

                  Kontaktinformasjon                   

Telefon: 53 75 80 00
Barn som pårørande, telefon: 53 75 81 08
Epost: post@etne.kommune.no
Besøksadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Å vera pårørande kan vera krevjande og  du kan møta på mange praktiske utfordringar.  Det kan vera godt å få støtte og råd før utfordringane vert for store. For å høyra kva tilbod Etne kommune har til deg som pårørande tek du kontakt med helse- og omsorgstenesta.  

Støtte til pårørande 

Barn som pårørande

Informasjon om sentrale rettar for pasientar, brukarar og pårørande

Vald i nære relasjonar

Tips ein ven  Skriv ut