kronhjort

Stormøte om Hjortevilt

Ope møte i Tysværtunet onsdag 23. august kl. 19.3o

Opning ved Leiar i utvalet Dagfinn Torstveit


Kl. 20.oo.  Geir Flakken frå Naturdata.
Utarbeiding av ein Hjorteviltplan for ein region.


Kl. 20.30. Johan Trygve Solheim frå Norsk Hjortesenter.
Korleis få ei sunn og kraftig Hjortebestand.


Kl. 21.oo.   Arne Oftedal frå Mattilsynet.
CWD Status pr. d.d og kva skjer framover.


Kl. 21.3o. Paneldabatt der Føredragshaldarane utgjer panel.


Ca. kl. 22.15. Slutt.

Tips ein ven  Skriv ut