Du er her: Heim Tenester A-Å

Svangerskapsomsorg

Oppdatert: 01.04.2019 13:55
Generelt
Omtale

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen. Ta kontakt med helsestasjonen du høyrer til for å tinge time. 

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gje deg god helse under svangerskapet. Du kan òg få rådgjeving knytt til samliv og til foreldrerolla. Foreldreførebuande kurs skal styrkje foreldra sine kunnskapar og tryggleik om graviditet, fødsel og barselstid.

Timebestilling skjer via helsestasjonen.

Jordmor Anita Handeland Olsen

Målgruppe

Gravide

Kriterium/vilkår

Graviditet

Regelverk

Dette er ei lovpålagd teneste. Lover
Forvaltningsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Praktiske opplysninger
Klagemulighet

Dersom du meiner at du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Helse
Leder:Hilde Høyland
Kontaktpersonar
Elin Grindheim Hovda (Helsesyster)
Telefon: 53 75 81 08
Mobil:
Telefaks: 53 75 80 01
Epost:
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2019-04-01 13:55