temadagferdigpdf

Temadag for lærlingar

I samband med Verdensdagen for psykisk helse har ei arbeidsgruppe beståande av Etne og Vindafjord Mental helse,  Indre Haugaland opplæringskontor, Westcon og Vindafjord arbeidsgivarforum utforma ein temadag.

Temadagen har fokus på "Egenverdi og psykisk helse" og førstehjelpskurs (inkl. kursbevis).

Temadagen inviterer og instruktørar, foreldre/foresatte, leiarar og andre interesserte då deler av dagen er felles. Det vert eit eige opplegg for desse under førstehjelpskurset med tema ; "Korleis vere ein god støttespelar".

 

Temadagen er gratis og inkl. enkel servering.

 

Påmelding for lærlingar til www.arbeidsgiverforum.no

 

Påmelding for alle andre makrog@online.no  eller SMS tlf. 970 47 381

 

Spørsmål om arrangementet kan rettast til Sølvi Eide Lunde tlf. 982 86 853 eller solvilunde@gmail.com

 

Tips ein ven  Skriv ut