Klypp hekk

Tenk trafikksikring

Klypp hekkar og buskar.

Bli med på ein dugnad for å unngå ulykker i vegen din! Klypp hekkar og buskar ved eiendommen din, slik at bilistane ikkje overser syklistar og gåande. På den måten tar du ditt ansvar, og du bidreg til større tryggleik i lokalmiljøet. Du kan sjå Statens vegvesen sine retningslinjer for fri sikt i kryss og avkjørslar nedanfor.

Eig eller disponerer du ein eigedom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligg eigedommen din inntil eit vegkryss?
Då har du ansvar for å sørge for fri sikt ved avkjørselen din og mot vegkryss (jf. Veglova §31 og §43).

Statens vegvesen sine retningslinjer for fri sikt i kryss og avkjørslar

Tips ein ven  Skriv ut