Idrett_fotball

Til alle idrettslag i Etne kommune

Etne Idrettsråd inviterer til felles møte der behov og utfordringar for idretts- og friluftsliv i Etne kommune blir tatt opp til diskusjon.

Idrettsrådet er overordna organ for dei lag som arbeidar med dette, og den instans som skal arbeide med desse spørsmåla opp mot myndigheiter og andre.

Kom på møtet og legg fram kva du meiner skal til for at idretts- og friluftslivet skal kunne blomstre her i kommunen.

Innspel og planar som kjem inn under møtet, vil vera med på å danne grunnlaget for kva idrettsrådet skal arbeide med i tida som kjem.

Tid og stad:
Tinghuset, torsdag 21.11.2013 kl. 19:30

Etne Idrettsråd

Tips ein ven  Skriv ut