Corona

Til alle som skal halde eit arrangement i Etne kommune

Etne kommune vil minne alle som skal halde eit arrangement om å gjere seg godt kjent med gjeldande smittevernreglar. Dette vil førebyggje smittespredning av Covid-19 i distriktet vårt.

Smittevernlegen viser til oversikten på FHI omkring dette tema
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1

Etne kommune viser til Covid-19 forskrifta som seier følgjande:

§ 13.Forbud mot arrangementer der mer enn 200 personer møtes fysisk
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med mer enn 200 personer til stede. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, kommer i tillegg til de 200. Det samme gjelder arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller. Med arrangement menes

a)

idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening

b)

kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver

c)

andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

De som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. Arrangementet kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for

a)

utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør

b)

toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement

c)

spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet

d)

personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet

e)

dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år ved gjennomføring av kulturarrangement, dersom disse ellers trener eller øver sammen.

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt.

De som gjennomfører arrangementer, bør følge relevante standarder om smittevern.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.


14a.Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1."

Har de spørsmål som de ikkje finn svar på, så kan de sende ein mail til: korona@etne.kommune.no eller tlf 53758000.

Ha ein god sommar
Helsing
smittevernlege Winterthun

 

Tips ein ven  Skriv ut