Utsending vegnamn og nummer

Tildeling av vegadresser

I dag startar utsending av dei nye tildelte adressene.

Den enkelte grunneigar får tilsendt brev, og alle vil få dette i god tid før jul. Den nye adressa er gjeldande frå den dagen du mottek brevet.

Adresseendringa vert automatisk registrert i folkeregisteret og Posten får automatisk melding.

Du må sjølv gi melding til private kontaktar.

Utfyllande informasjon får du i brevet.

Klikk på linken for å sjå i kartet: Kommunekart, Etne

Tips ein ven  Skriv ut