Tilleggsinformasjon og svar på spørsmål frå politisk nivå om budsjett 2016, ØP 16-19 frå rådmannen

Rådmannen har sendt ut i alt fire skriv med svar på spørsmål frå politikarane og tilleggsinformasjon til budsjett 2016 økonomiplan 2016 til 2019.

Dei to fyrste skriva ligg i postlista (innsyn) i budsjettsaka her, men dei to siste blei fyrst sendt ut denne veka. Publisering i postlista har ei forseinking på 3 dagar. Me har difor vald å legge ut dei to siste skriva her slik at all informasjonen er offentleg kjend før budsjettsaka blir handsama:

Tilleggsinformasjon og svar på spørsmål til budsjett 2016, ØP 16-19 - del 3 (L)(24525).pdf

Tilleggsinformasjon og svar på spørsmål til budsjett 2016, ØP 16-19 - del 4 (L)(24530).pdf

 

Tips ein ven  Skriv ut