drenering jordbruksjord

Tilskot til drenering av jordbruksjord

Det er tilgjengelege tilskotsordningar til drenering av tidlegare grøfta jordbruksareal, og til tidlegare planert areal.

Eigar av areal, eller føretak som leiger areal kan søkja om tilskot. Søknaden skal sendast til kommunen der arealet ligg.

Les meir

Tips ein ven  Skriv ut