Sitkagran med kongler

Tilskot til juletreplantasjar

Innovasjon Norge har sidan 2011 støtta etablering av juletreplantasjar med 20 % tilskot.

Førebuande planar har stort sett vore laga av Norsk Juletre eller Norsk Landbruksrådgiving.

Ei oppteljing Innovasjon Norge har gjort, viser at det er løyvd støtte til 10-11 juletreprodusentar etter år 2011. Dette er langsiktige investeringar og etableringskostnadene ligg stort sett mellom kr 400 000 – 600 000.

 

Les meir på nettsidene til Fylkesmannen i Hordaland

Tips ein ven  Skriv ut