Tilskot foto

Tilskot til lag og organisasjonar

Kultureininga i Etne kommune deler også i år ut driftstilskott til lag og organisasjonar som driv med idrettsaktivitetar, musikk og song og til barne- og ungdomsorganisasjonar. 

For 2020 har me 290.000 kroner til fordeling. Søknadsfrist 1. mai 2020.
Meir informasjon og søknadsskjema finn du her https://www.etne.kommune.no/?cat=520910
Dersom de ikkje har årsmøtegodkjent rekneskap, årsmeldig m.m. grunna korona-tiltaka, så søk likevel og så kjem me tilbake til evt ettersending av papira som skal følja søknaden.

Me minner også om andre offentlege og private tilskotsordningar. Les meir på https://www.etne.kommune.no/tilskotsordningar.520907.nn.html

 

Ta kontakt med kultur@etne.kommune.no eller Morten Odeén mob. 908 80 677 / Liv-Kari Bødtker mob. 415 49 252 dersom du har spørsmål til søknadsordningane eller vanskar med utfylling av søknad.

 

Tips ein ven  Skriv ut