Tilskot til leiar-/aktivitetsleiarkurs 2011

Lokallag i Etne kommune som har hatt medlemar på leiarkurs,
instruktørkurs e.l. kan få tilskot.

Utgiftene må dokumenterast.
Ring tlf. 53758000 eller kom innom Tenestetorget for søknadsskjema
eller du finn det her.

Søknadsfrist: 20.11.11, til: Etne kommune, postboks 54, 5591 Etne

 

Tips ein ven  Skriv ut