Lyngbrenning_Fedjemyrane

Tilskot til naturforvaltingstiltak i 2018

Kommunar, organisasjonar og private kan no søkje om økonomisk støtte til tiltak for å betre miljøtilstanden i Hordaland.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut