Beite med kyr

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2016

Etne kommune har i år fått 140 000  kroner til utdeling til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Søknadsfrist er 1. mai.

Døme på tiltak: 
Beiterydding, gjerde i samband med beite/kulturmark, restaurering steingard, tilgjenge/oppleving, ivaretaking kulturminne/kulturmiljø, leplanting, styvingstre, andre miljøtiltak, restaurering av freda og verneverdige bygningar, planlegging. 

For meir informasjon og hjelp til søknad, kontakt kommunen på telefonnummer 53 75 80 00, eller e-postadresse firmapost@etne.kommune.no

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut