Beite

Tilskot til tiltak i beiteområde

Kommunane skal forvalte tilskot til tiltak i beiteområde frå og med 01.01.2020. 

Oppdatert regelverk og rundskriv ligg her:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/hvordan-soke#hvem-kan-soeke--


Frist for søknad vert som tidlegare: 1. mars


Kommunen har dette året ingen spesifikke prioriteringar. Innkomne søknader vil bli vurdert ut frå gjeldande forskrift samt rundskriv 2019-45. Kommunen vil etter dette prioritere og fordele årets ramme.

Kontaktperson: Reidar Rødne, rådgjevar landbruk, tlf. 53758261, e-post: reidar.rodne@etne.kommune.no

Tips ein ven  Skriv ut