utsikt_11

Tilskot til utsiktsrydding

Tilskot til utsiktsrydding vert avvikla ved nyttår. 

Etter at innkomne søknader er handsama står det att ca 1 mill kr til fordeling i 2019, og søknader med rydding av areal som skal beitast vil bli prioriterte.
Innsendingsfristen for søknader til Fylkesmannen er 1. oktober.

https://www.fylkesmannen.no/vestland/landbruk-og-mat/tilskot-innan-jordbruk-og-skogbruk/siste-frist-for-a-soke-tilskot-til-utsiktsrydding/

 

Tips ein ven  Skriv ut