corn-1393545-1279x852

Tilskotsordninga SMIL og NMSK i perioden 2017-2020

HØYRING: Rullering av strategiar og retningsliner for tilskotsordninga SMIL og NMSK i perioden 2017-2020

Tiltaksstrategien for ordninga Særskilte miljøtiltak i landbruket (SMIL) skal no reviderast. Det same skal tiltaksstrategien for nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Med utgangspunkt i tidlegare vedtatt strategi og nye føringar frå fylkesmannen har underteikne laga eit utkast til ny strategi for perioden 2017-2020. Sjå vedlegg! Eventuell uttale til strategien må sendast til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller

firmapost@etne.kommune.no innan 18. april 2017.
 

Tiltaksstrategi for tilskotsordninga SMIL og NMSK i perioden 2017-2020 - høyringsutkast. (L)(63065).pdf

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Lovdata (L)(63043).pdf

Rundskriv 2017-13 (002) (L)(63044).pdf

Tips ein ven  Skriv ut