Siste nytt

Drenering

Tilskot til drenering av jordbruksjord 2018

Etne kommune har i år fått 100 000 kroner som etter søknad kan løyvast til dreneringstiltak i jordbruksjord. 
7. 03. 2018
SMIL

Tilskot til særskilte tiltak i landbrukets kulturlandskap (SMIL)

Etne kommune har i år fått 270.000 kroner som etter søknad skal løyvas til kulturlandskapstiltak i landbruket.  
7. 03. 2018
utsikt_11

Tilskot til utsiktsrydding

Utsiktsrydding skal medverke til å fremje verdiar knytt til landbruket sitt kulturlandskap. Attgroing kan vere ei ulempe for både landbruket og reiselivet. Difor har Hordaland fått tildelt 3 millionar kroner i 2018 til å rydde både i landbr...
15. 01. 2018