Tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Etne kommune har etter første  tildeling av SMIL-midlar  i år 270.000 kroner i ledige midlar som enda ikkje er delt ut.   Ny søknadsfrist:  21.oktober 2013.  

Døme på tiltak: Beiterydding, gjerde i samband med beite/kulturmark, restaurering steingard, tilgjenge/oppleving, ivaretaking kulturminne/kulturmiljø, leplanting, styvingstre, andre miljøtiltak, restaurering av freda og verneverdige bygningar, planlegging.   Ta kontakt med landbrukskontoret på telefon 53758000 for meir informasjon og hjelp til søknad.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut