Tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Etne kommune har etter første  tildeling av SMIL-midlar  i år 270.000 kroner i ledige midlar som enda ikkje er delt ut.   Ny søknadsfrist:  21.oktober 2013.  

Døme på tiltak: Beiterydding, gjerde i samband med beite/kulturmark, restaurering steingard, tilgjenge/oppleving, ivaretaking kulturminne/kulturmiljø, leplanting, styvingstre, andre miljøtiltak, restaurering av freda og verneverdige bygningar, planlegging.   Ta kontakt med landbrukskontoret på telefon 53758000 for meir informasjon og hjelp til søknad.

Tips ein ven  Skriv ut