Tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Etne kommune har i år fått 250 000 kroner til utdeling til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).  Søknadsfrist er 1. mai.

Døme på tiltak:  Beiterydding, gjerde i samband med beite/kulturmark, restaurering steingard, tilgjenge/oppleving, ivaretaking kulturminne/kulturmiljø, leplanting, styvingstre, andre miljøtiltak, restaurering av freda og verneverdige bygningar, planlegging.  For meir informasjon og hjelp til søknad, kontakt kommunen på tlfnr.  53 75 82 60/53 75 82 61.

Tips ein ven  Skriv ut