Corona

Tiltak for å redusere smittefaren ved møter og arrangement

Tiltak corona_Side_1.jpg

Tiltak corona_Side_2.jpg

 

Søknad om arrangement

 

 

Om søkjar*
1. Søkjar er:Tittel på arrangement

Utandørs/innandørs*Er det deltakarar i risikogruppa for alvorleg forløp av korona?*
Tips ein ven  Skriv ut