Landbruksdirektoratet

Tiltak som gjeld SMIL og drenering

Informasjon til søkjar om søknad i Agros til tiltak som gjeld SMIL og drenering

Fylkesmannen i Vestland har i 2019 ei ramme på  6120000 kroner i tilskott til Særskilte tiltak i landbrukets kulturlandskap (SMIL-midlar ) og 3160000 kroner i tilskott til drenering.  Av denne ramma har Etne for året  2019 fått 340 000 kroner i SMIL-midlar  og 210000 kroner til drenering.

Vedlagt er informasjon til søkjar om det elektroniske søknadssystemet Agros,  som frå no av må brukast ved søknad om tilskot  til tiltak som gjeld SMIL og drenering.

Søknadsfrist er 1. mai 2019.

Informasjon til søkjar om søknad i Agros SMIL og drenering til kommunane sine nettsider (L)(120967) (3).pdf

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut