torke_-svidd-haug_-lindas-_-oyvind-vatshelle[1]

Tørkesommar i Hordaland og erstatning etter avlingssvikt

Føretak med vesentleg avlingssvikt kan alt no søkje om forskot på erstatningsutbetaling. Du bør setje deg inn i kva som skal til for å levere søknad, inkludert endringar i regelverket for 2018.

Tørr sommar

Hordaland har hatt den tørraste sommaren på fleire tiår, og mange gardbrukarar har fått kraftig reduserte grovfôravlingar. Resultatet for sesongen vil vere mykje avhengig av om det er innhaustingstilhøve for tredjeslåtten. Tilhøva på Austlandet og Sørlandet har vore enda verre, men òg i Hordaland blir det mange produsentar som manglar fôr og har både praktiske og økonomiske utfordringar. Det er difor gjort ein del presiseringar og endringar i regelverket for erstatning etter avlingssvikt.

Les meir hos Fylkesmannen

Tips ein ven  Skriv ut