Fagbrev

Tok fagbrev

Fleire medarbeidarar i Etne kommune har teke fagbrev dette året og fekk merksemd på den årlege middagen til kommunestyret!

Flinke damer som har vore lærlingar, eller teke fagbrev som vaksne på fritida si. Eit stort kompetanseløft for dei kommunale tenestene.

Med ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim på bilete er:
Margrethe Eldegard Håheim, helsefagarbeidar
Hilde Lien, barn-og ungdomsarbeidar
Pattarin Pongnawipun, helsefagarbeidar

Irene Åsheim Bøthun, barn-og ungdomsarbeidar og
Martine Myklebust, helsefagarbeidar, kunne dessverre ikkje komma.

Gratulera så mykje, og lukke til med arbeidet vidare!

Tips ein ven  Skriv ut