illustrasjon

Trafikksikringsplan 2019 – 2029 for Etne kommune

Offentleg ettersyn

Formannskapet har i sak 014/19 i møte 09.04.2019 vedtatt at trafikksikringsplan for Etne kommune 2019 – 2029 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 11-14 i Plan- og Bygningslova:

Trafikksikringsplanen er ein kommunedelplan som gir eit grunnlag for kommunens trafikksikringsarbeid samt søknadsgrunnlag for trafikksikringsmidlar.
 

Her kan du laste ned:

 

Planframlegget er lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Sjå også på heimesida til Etne kommune på www.etne.kommune.no. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 17.06.2019

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut