Treffpunkt for personar med hjerte- og lungeutfordringar og deira pårørande

Onsdag 24. februar kl.18.00-20.00

Vindafjord Frivilligsentral.png

Har du eller nokon du bryr deg om hjerte- og/eller lungeutfordringar?

Siste onsdag kvar månad arrangerer vi treffpunkt på Vindafjord Frivilligsentral i Ølen.

Her kan du møte nokon å dele tankar, følelsar og erfaringar med. Eller berre være saman med andre som er, eller har vore i ein liknande situasjon. Den første halvtimen vil det anten vere eit fag/brukarinnlegg med muligheit til å stille spørsmål, eller eit kulturelt innslag til glede og inspirasjon. Etterpå blir det enkel servering og hyggeleg prat. Dersom du berre ynskjer å delta på den sosiale delen er du hjartelig velkommen til det!

Kafeen blir driven av Frivilligsentralen Vindafjord, i samarbeid med LHL – Etne/Vindafjord, frisklivsrettleiarar Etne og Vindafjord.

Ingen påmelding, - det er berre å stikke innom. 50 kr/person for enkel servering.


Program for våren 2016:

24.02:kl 18.00 -18.30: Kort informasjon om tiltaket v/ LHL Etne/Vindafjord
kl 18.30-20.00: Sosialt samvær med enkel servering og hyggelig prat

30.03: kl 18.00-18.30: Faglig innslag
kl 18.30-20:00 Sosialt samvær med enkel servering og hyggelig prat

27.04: kl 18.00 -18.30: Kulturelt innslag
kl 18.30-20.00: Sosialt samvær med enkel servering og hyggelig prat 25.05: kl 18.00-20.00: Sommaravslutning

Tips ein ven  Skriv ut