Tru og livssyn

Tru og livssyn
Navn Kontaktperson Adresse/telefon
Doggdråpen, NMS Sigrid Ur Berge, Silde, Etne  981 93 729
Ebne Indremisjon/Ebne bedehus Lars Ebne, Strondavegen 1758, Skånevik  53 75 59 58 / 918 42 308
Enge Bedehus Mali Hjemdal  456 61 675
Enge Bedehusforening Bodil Monsen, Stødle, Etne  404 78 840
Fiskarvenen; Fjæra indre sjømannsmisjon Solveig Lillian Lundal, Rullestadstråndo, Fjæra 970 33 692
Gjerdesjøen Kvinnelag Klara Nærheim, Etne  454 65 863
Kvinneforeningen Samhald Anna Steine, Sørstranda, Etne  954 28 346
Markhus Bedehus/Indremisjon Jorunn L. Markhus, Teigland 30, Markhus  908 55 020
Misjonsalliansen Liv Tungesvik, pb 25, Skånevik  930 44 971
Misjonsforeningen Utsyn Marta Eskeland, Grindheim, Etne  53 75 46 46
Molnes Indremisjon/Molnes Bedehus Margunn Mortveit, Strondavg 2131, Skånevik  922 67 178
Molnes Santallag Marit Lygre, Skånevik  
Mortveit Yngre Kvinneforening Margunn Mortveit, Strondavg 2131, Skånevik  922 67 178
Rygg og Grindheim Kvinneforening Sigrid Bjørgen, Gjerdsrabbane 31, Etne  478 33 190
Skånevik Indremisjonsforening/Skånevik Bedehus Kristoffer Tjelle, Tjedlavegen 38, Skånevik  975 36 965
Sørstranda Sjømannsmisjonsforening Sigrid Klungland, Meland 25, Etne  986 46 123
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut