Ungdomsklubbar

Ungdomsklubbar
For tida finst det ein klubb i Etne
  • Nettcafè, Enge Bedehus, annankvar fredag frå 30. januar, 8. klasse og oppove, r kl. 20.00-23.30. Vårhalvåret er det ope også for 7. klasse til kl. til 22.30. Orientering om nettkafeen kan du lesa her.
Stort sett vert klubbane drevne av ungdomane sjølve, foreldra eller ungdomslag.
 
For liste over barne- og ungdomslag syner vi til lagslista. Her er fleire speidarforeiningar, søndagsskular, Tripp-trapp-treff, ungdomslag, Ungdommens Røde Kors, m.m
 
Eit par linkar til nettstader i Hordaland Fylke:
Hordaland Barne- og Ungdomsråd (Ungdommens kulturmønstring m.m.)
Ung i Hordaland
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut