Illustrasjon

Ungdomsråd i Etne – noko for deg?

Vil du vera med å tala ungdommen si sak i Etne? Still som kandidat til Etne ungdomsråd!

Ungdomsrådet skal vera ungdommen si stemme i kommunen og uttala seg om alt som har med ungdom å gjera. Det skal vera 9 representantar + 6 vararepresentantar i Etne ungdomsråd valde av ungdom sjølve i Etne.
 

Fordelinga av representantar skal vera slik:

 • 2 representantar og 2 vara frå Skånevik ungdomsskule
 • 3 representantar og 2 vara frå Enge ungdomsskule
 • 4 representantar og 2 vara blant aldersgruppa 16-19 år
 • 1. vara møter fast i ungdomsrådet.
 • Du vert vald for 2 år om gongen. I år, som er oppstartåret, vert halve rådet valt for 1 år.


Dette får du dersom du vert vald:

 • Innverknad på alt som har med ungdom å gjera
 • Opplæring
 • Deltaking på ungdomsråd og samlingar i Vestland fylke
 • Verdifull erfaring
 • Møtegodtgjering


Dette må du dersom du vert vald:

 • Engasjera deg
 • Vera med på __ møte i året
 • Følgja årsplanen og retningslinjene til ungdomsrådet
   
Ta kontakt med Dagfinn Garnes-Johnsen på tlf. 906 71 692 eller på e-post: dagfinn.garnes-johnsen@etne.kommune.no


Sei det vidare, del informasjon til den du tenkjer kunne passa til dette!

Tips ein ven  Skriv ut