Uroleg for eit ufødt barn, eit barn eller ein ungdom?

Her får du rettleiing til å koma  i kontakt med rett instans når du er uroleg for eit ufødt barn, eit barn eller ein ungdom. Rettleiaren inneheld dessutan sentral informasjon om lover, reglar og korleis ein kan ta opp det som gjer deg uroleg.

Sjå dei forskjellige menyvala i spalta til venstre.

Tips ein ven  Skriv ut